Geng Bas Sekolah

October 24, 2010

Ulang Tahun Hari Keputeraan Sultan PahangDaulat Tuanku

Merafak sembah kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang

Sultan Haji Ahmad Shah Al Musta’in Billah Ibni Al-Marhum

Sultan Abu Bakar Ri’ayatuddin Al- Mu’adzam Shah

Sempena

Hari Keputeraan Baginda pada 24hb Oktober 2010

“Semoga Allah Memberkati Pemerintah Berjiwa Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku”

Sembah Takzim daripada:

Malaysia Heaven

Daulat Tuanku

No comments: