Geng Bas Sekolah

January 29, 2009

Pengasingan Jualan Barangan Haram di Pasaraya dan Kedai Runcit

To: Kerajaan Malaysia, Kerajaan-kerajaan Negeri & PBT

PETISYEN
PERSATUAN PENGGERAK PEMBANGUNAN KOMUNITI MALAYSIA
MENGENAI PENGASINGAN JUALAN BARANGAN HARAM
DI PASARAYA DAN KEDAI RUNCIT

* * * * *

Menginsafi bahawa Malaysia ialah sebuah negara berbilang agama dan bangsa;

Menerima keperluan menghormati pegangan agama dan kepercayaan satu sama lain sebagai asas keharmonian; dan

Menyedari bahawa terdapat pasaraya dan kedai runcit yang mencampuradukkan pameran dan jualan barangan haram di sisi Islam, khususnya produk babi (contoh: kasut) dan arak, telah menimbulkan rasa was-was dan kurang senang pengguna Islam.

Maka kami, yang menandatangani petisyen ini menyokong Persatuan Penggerak Pembangunan Komuniti Malaysia bagi mendesak Kerajaan Malaysia, Kerajaan-kerajaan Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi mengambil langkah-langkah yang difikirkan wajar untuk:

(1) Menentukan barangan halal dan haram di pasaraya dan kedai runcit dipamerkan menggunakan rak, peti sejuk atau kotak secara berasingan.

(2) Memastikan label yang jelas dan terang bagi menandakan barangan haram yang dipamerkan di pasaraya dan kedai runcit.

(3) Mensyaratkan pengendalian jualan barangan haram, terutama sekali produk babi dan arak, dilakukan oleh kakitangan bukan Islam.

Terima kasih.

Sila tandatangan sokongan di http://www.petitiononline.com/macom/petition.html

No comments: